torsdag 19. juni 2008

God sommer til alle og takk for meg

Jeg skal ikke ha dere neste skoleår, og vil takke for kjekke timer! Dere er en fin gjeng som jeg gjerne skulle hatt videre, men neste år skal jeg kun ha 3. klasse.

onsdag 4. juni 2008

Reklame - oppgave 4. juni 08

Gå til periodeplanen for å få presentasjonen i full størrelse.

tirsdag 27. mai 2008

Blogger

Jeg har nå sett på nesten halvparten av bloggene, og jevnt over synes jeg dette har vært ganske oppmuntrende. Jeg har mye jeg skal gjennom, og legger derfor her ut litt om kriterier for karakterene:
5 - over middels, gode utfyllende og reflekterte svar, relevante eksempler, flink til å trekke inn teori. God rettskriving, utnyttet mulighetene til å legge ut illustrasjoner og lenker.
4. Har gjort oppgavene, men det er litt kjappere og overflatisk, ikke så flink til å begrunne teoretisk som for dem som får 5.
3. Mangler oppgaver, ofte en del skrivefeil, men viser likevel at vedkommende har jobbet med stoffet.
2-1, har i liten grad klart å følge opp bloggoppgavene.

tirsdag 20. mai 2008

tirsdag 6. mai 2008

Kortsvarsoppgåve


Merk at det på ei kortsvarsoppgåve ikkje vert forventa ein fullstendig analyse av teksten. Samstundes vert det forventa fullstendige setningar, og ein tekst som heng saman.

Kva for forhold har hovudpersonen til bilen? Bilen vert omtalt som "ho", altså ein person. I gresk mytologi var forøvrig amasoner sterke og sjølvstendige krigarkvinner. Det verkar som han har eit intenst kjærleiksforhold til bilen. Den er meir enn eit transportmiddel.
Legg merke til formuleringar som "bagasjerommets mørke munn" eller"han strøk bilen over hoftene". Det finst ei mengd slike formuleringar! Han vert "eitt" med bilen når han køyrer. Han går ikkje inn i bilen, han tar bilen på "som en sko". eit anna døme på at bilen vert framstilt som ein del av ham er korleis det vert framstilt at jenta i framsetet tenner ham. "Og girstanga vokste under handa hans. Ble tykkere, lengre." Girstonga er framstilt som ei penis som vert erigert. Verkemidlet som her er nytta, er sjølvsagt besjeling, at daude gjenstandar får menneskelege eigenskapar. Saman med bilen er han trygg. Forholdet til bilen står i sterk kontrast til forholdet han har til jentene. Dei får han ut av balanse. Saman med bilen opplever han å gå i eitt med naturen. Gro Dahle skriv om "Alle tings gjennomskinnelighet".
Kva er temaet i teksten? Vil Gro Dahle seie noko om kva forhold menn har til ting? Peikar ho på korleis mange menn byttar ut forholdet til andre menneske med substituttar (erstatningar) som til dømes ei bil? Er det ein slags moral i at han "mistar" bilen? Gjer det at han må tenka gjennom kva som er viktig i livet? I siste scene er han aleine i natta med stjernehimmelen over seg. Vil det i overført tyding seie at han har fått eit nytt perspektiv på livet?

onsdag 2. april 2008

Jobb smartere!

Dere har fått tips om smarte verktøy, hva har dere tatt ibruk?
a. Google Dokumenter - fint når du skal skrive og jobbe sammen med noen, fint hvis du ønsker å legge teksten ut på Internett, fint når du jobber på flere maskiner (i løpet av noen uker kan man også bruke Google Dokumenter når man IKKE er på nett)
b. Delicious. Smart måte å lagre og gjenbruke gode nettsider på.
c. Scrapbook - her kan du lagre nettsider ned på harddisken og skrive på dem. Husk - det du har lagret på harddisken kan du bruke på eksamen og heldagsprøver i utvalgte fag. Krever at du har nettleseren Firefox.
d. Diigo - gjør litt av det samme som Scrapbook - men her jobber du på nett. Du kan legge kommentarer i form av "gule lapper" på tekster som ligger på nett. Så kan du velge om andre skal kunne se de gule lappene dine. Fint når du samarbeider med andre.

tirsdag 4. mars 2008

Du bestemmer!

Datatilsynet har en kampanje om personvern, og det handler mye om ungdommers nettbruk. Se resultatene av en filmkonkurranse nederst på denne sida.