fredag 21. desember 2007

Retting av julestiler

 • US står fortsatt for uselvstendig setning. K står for kommafeil (det vanligste er at komma mangler)
 • Skal du bli god på kåseri, bør du høre på kåseri. Last morgenkåserier ned fra NRK som podcast.
 • Problemer med og/å? Bruk Språkrådets sider
 • Noen har dårlig disponerte og ustrukturerte oppgaver. Jeg anbefaler 5-avsnittsmetoden. Jeg siterer Karl Flyum:
 • Femavsnitts skissen er et ryddig treningsrom som består av tre hoveddeler:
  1. først kommer et innledende avsnitt der hovedtema blir gitt,
  2. deretter kommer tre avsnitt som presenterer og underbygger hver sin
  hovedforklaring til temaet,
  3. og til slutt kommer et avsluttende avsnitt med oppsummering eller konklusjon.

tirsdag 20. november 2007

Nynorsktest


Nynorsktesten avslørte at mange av dykk manglar kjennskap til formverket i nynorsken. Siste veka i desember, får de testen på nytt. Denne gongen tel han berre 10%, neste gong tel han 15%.
Som ei lita oppmuntring, reklamen til Andrea, Tina og Marthe

torsdag 15. november 2007

Eksempel på reklame


Reklame av Erlend, Sven Magnus og Erik.
Jeg ser fram til å se på alle reklamene!

fredag 9. november 2007

Bruk av bilder

Jeg må gjenta reglene: du kan bruke et kunstverk (f.eks. et maleri) 70 år etter at maler er død med mindre du har kunstnerens tillatelse. Når det gjelder fotografier, 15 år etter fotografens død, men minst 50 år etter at bildet er tatt, med mindre du har fotografens tillatelse.
Oppgi fotograf og kunstner når du bruker bilder/fotografier. Så lurer jeg av og til hvorfor dere bruker akkurat det bildet dere har valgt å bruke. Når du bruker et bilde, hva er begrunnelsen? Kanskje en bør ha en liten forklarende tekst i forbindelse med bildet?

torsdag 1. november 2007

Boktitler og ufullstendige setninger

Skriver du om en bok eller en film, bruker du fet skrift når du nevner tittelen på boka eller filmen.
"Jeg har lest kriminalromanen Silkeridderen av Henning Mankell". Filmen vi så, heter Rosens navn som bygger på en roman av Umberto Eco.
Jeg har også samlet en del eksempler på ufullstendige setninger og feil orddeling i fra stiler jeg har lest de siste dagene.

mandag 29. oktober 2007

Likheter mellom fotballanalyse og litteraturanalyse


Hvis jeg skal gi en god fotballanalyse, vil det antakelig kreve at jeg har sett ganske mye fotball. Jeg må også vite en del om hvordan spillet kan bygges opp, ulike måter å sette opp laget på også videre. Jeg må også kjenne en del tekniske begreper. Så må jeg ha en analytisk forståelse. Videre krever det at jeg har et tydelig og presist språk som gjør at jeg klarer å gjøre min analyse forståelig for andre. En god kampanalyse vil antakelig også kreve at jeg ser hele eller deler av kampen flere ganger.

Det er slik for litteraturanalyse også.
1. Du må helst ha lest en god del.
2. Du må beherske en del begreper.
3. Du må vite hva du ser etter.
4. Du må notere underveis, og du må antakelig ikke bare skrive etter å ha lest en gang. Du må i etterkant bla i boka ut i fra stikkordene du har gjort.
5. Du må ha et korrekt skriftspråk som gjør at du klarer å formidle din forståelse til andre på en klar og tydelig måte.

fredag 19. oktober 2007

Oppgaven dere skal skrive (romananalysen)

Dette er lagt ut i Its learning som oppgave.
Se hva læreboka du har (Spenn eller Grip teksten) har om roman-/novelle-analyse. Malen dere brukte i Lassoens sang, kan også være til nytte. Jeg har også lagt ut lenker til ressurser for tekstanalyse i årsplanen.

Du skal bruke Word eller Open Office. Skriftstørrelsen skal være 12 pkt. og du skal ha 1 1/2 linjeavstand. Lengde 2-3 sider. Teksten skal leveres i Its learning - ikke sendes som vedlegg til melding.

Fristen er absolutt (25. oktober kl 1600). Leverer du ikke innen fristen, regnes det som en blank besvarelse. Du har underveis mulighet til å be om råd enten gjennom melding i Its learning eller gjennom bloggen din.

lørdag 13. oktober 2007

Tolke og forstå

Det er mange måter å lese en tekst på, og når vi leser mange tekster, opparbeider vi oss etter hvert en analytisk kompetanse. Vi sammenlikner ulike tekster, gjør oss opp en mening om de tekstene vi liker eller misliker. En tekst vil i denne sammenhengen også være en film, en musikkvideo, en reklamevideo, en ballett, en roman, kanskje også et dataspill. Felles har at de på ulike måter formidler fortellinger. De gjør dette selvfølgelig på ulike måter ved at de disponerer ulike virkemidler.
Når dere analyserer en roman, starter dere ikke på null. Dere har stor kompetanse i å tolke og vurdere ulike typer tekster. Likevel er det slik at vi i forbindelse med romananalyse skal jobbe inn noen begreper, det er verktøy for å bevisstgjøre grep forfatteren bevisst eller ubevisst har brukt når han eller hun skrev boka.
Jeg vil her ta for meg det vi kan kalle for bokas handlingsskjelett. Ofte vil vi se at fortellinger ofte egentlig har det samme skjelettet. En James Bond film handler alltid om det samme - med visse overflatiske variasjoner.

Eks. på krim.
En forbrytelse begås
Etterforskningen starter
Detektiven/etterforskeren/politimannen leter på feil sted
De leter på rett sted
Forbrytelsen oppklares

På periodeplanen er det lenker til noen nettsteder som omhandler analyse - se på dem og se på hva boka sier om det samme. Jeg ønsker ingen lang analyse, men det skal være godt språk og god sammenheng mellom avsnittene.
Hilsen Leif som akkurat nå sitter der dere kan se på bildet

tirsdag 2. oktober 2007

Bruk lesebloggen din

Når du registrerer et eller annet du lurer på eller ting du ønsker å komme tilbake til i analysen, f. eks. noen gode illustrerende sitater, noter deg det i lesebloggen din. Noter der også sidenummeret.

mandag 1. oktober 2007

Retting av novelleanalyse

Jeg sitter og retter sidemålstekstene deres. Rettinga foreligger som kommentarfil i Its learning. Jeg har denne gangen kun rettet ordfeil, de er merket med gult. Dere må selv finne ut av hva som er feil. Prøv selv, hvis du ikke skjønner hva som er problemet, spør du selvsagt. Bruk den elektroniske ordboka som ligger her.
Det er viktig at du retter - ellers risikerer du å gjøre de samme feilene gang på gang.
Mange hevder at den mannlige hovedpersonen i teksten er gift og har barn. Hva bygger dere det på??

lørdag 22. september 2007

Uke 40-43

I perioden uke 40-43 skal dere jobbe med leseprosjekt. Dere skal lese en roman eller novellesamling. Sjangeren skal være krim. Dere bør ha lest minimum 250 sider i perioden, men det er selvsagt positivt hvis dere leser mer. Dere har jo høstferie i perioden.
Boka skal være beregnet for deres alderstrinn eller for voksne (mao ikke TL-klubben eller Hardyguttene).
I perioden behøver dere ikke å møte i klasserommet.
Selv har jeg fått et reisestipend fra Norsk faglitterær forfatterforening, og vil oppholde meg i Spania for der blant annet å gå i gang med et skriveprosjekt som jeg tror dere vil ha nytte av. Jeg vil lage et skriv for deres foresatte om opplegget.
Jeg har som intensjon å lese meldinger og følge opp bloggene deres daglig slik at dere kan komme med spørsmål hvis det er ting dere lurer på. Avdelingsleder Lars Tore Helgeland vil også være behjelpelig hvis det er noe som haster.
Jeg kommer tilbake til detaljer om leseprosjektet.

Hvorfor Google docs?

mandag 17. september 2007

Blogging m.m.

Jeg kommer til å bruke bloggen som grunnlag for hovedmålskarakteren, så selv om det dere ikke skriver skal være "norsk stil", så skriv vanlig korrekt norsk (ikke dialekt).
En god blogg viser refleksjon, den har et visst omfang, og det vil også være et pluss hvis dere lager lenker til relevante fagsider og bruker fotoer (det må være bilder som dere har tillatelse til å bruke - ellers risikerer dere erstatningskrav fra fotografen). På onsdag skal vi også bruke Google docs - så for noen av dere er det to nye ting. Men det venner dere dere fort til.

En del har den innstillingen at det handler om å gjøre minst mulig. De viser det f.eks. ved å pakke sammen et kvarter før timen er ferdig. Håper det blir bedre.

Vær kreativ

Blogging

Jeg kommer til å bruke bloggen som grunnlag for hovedmålskarakteren, så selv om det dere ikke skriver skal være "norsk stil", så skriv vanlig korrekt norsk (ikke dialekt).
En god blogg viser refleksjon, den har et visst omfang, og det vil også være et pluss hvis dere lager lenker til relevante fagsider og bruker fotoer (det må være bilder som dere har tillatelse til å bruke - ellers risikerer dere erstatningskrav fra fotografen). På onsdag skal vi også bruke Google docs - så for noen av dere er det to nye ting. Men det venner dere dere fort til.

onsdag 12. september 2007

Tema: kjærlighet


Dere skal lese noen tekster som på ulik måte streifer innom temaet kjærlighet. Men hva er egentlig kjærlighet? Har vi den samme forståelse?

Les eksempelvis hva Wikipedia skriver.


(Illustrasjonen: 1873 William-Adolphe Bouguereau - L'Amour et Psyche, enfants)

torsdag 30. august 2007

problemer med innlogging på its learning

Dere som har problemer med innlogging på its learning, kan enten sende meg oppgaven på mail (leif.harboe@gmail.com eller bare vente med å levere til dere har klart å logge dere inn).
Dere som har office 2007 - jeg klarer ikke å åpne word 2007 - derfor lagre filen som word 2003, du velger "lagre som" - så velger du word 97/2003. God helg fra Leif

tirsdag 28. august 2007

Frihet eller ikke frihet?

Vi må nok vennes oss litt til hverandre. I noen klasser kan jeg gi elevene ganske mye frihet. I andre klasser flyter det bare ut. Jeg er litt usikker på dere foreløpig. Ellers har jeg bladd gjennom det dere skrev på første siden i lesetesten. Det virker ikke som at dere er alt for mye på biblioteket. Det var ellers få som sa de likte godt å lese (bøker), men mange var mye på dataen, og det er jo faktisk en del lesing der (og kanskje skriving hvis man har blogg eller facebook).
Vi får se!

onsdag 22. august 2007

onsdag 22. august - skrive leserbrev

Vi skal gå igang med litt skriving idag - teksten (leserbrevet) skal deles opp i fem deler. Du skriver på vegne av et politisk parti. Du må derfor sørge for at det du skriver er i tråd med partiets grunnsyn. Bruk gjerne uttrykk som "Vi i Venstre mener at....". Målet er indirekte å kommunisere at ditt parti er et bra parti som det er lurt å stemme på.

Leserbrevet skal ha en overskrift
 1. Innledning der du presenterer temaet i leserbrevet ditt Du må sørge for at folk har en klar forestilling om hva du ønsker å ta opp i teksten din
 2. Avsnitt der du har med det første hovedargumentet ditt med begrunnelser, eksempler osv
 3. Avsnitt der du kommer med det andre hovedargumentet ditt
 4. Avsnitt der du kommer med det tredje hovedargumentet ditt
 5. Avslutning der du oppsummerer og gjentar noen av hovedpunktene dine. (Ved å gjenta men kanskje med litt andre ord, sørger du for at budskapet du kommer med huskes bedre

fredag 17. august 2007

Snart igang!

Jeg tenker her å gi dere fortløpende innspill og kommentarer i forbindelse med norskundervisninga i klassen. Det er mulig å skrive inn kommentarer og spørsmål. Årsplanen som jeg fortløpende vil oppdatere, finner du her.
Mvh
Leif Harboe - norsklærer for 1IFC Bryne vgs