mandag 29. oktober 2007

Likheter mellom fotballanalyse og litteraturanalyse


Hvis jeg skal gi en god fotballanalyse, vil det antakelig kreve at jeg har sett ganske mye fotball. Jeg må også vite en del om hvordan spillet kan bygges opp, ulike måter å sette opp laget på også videre. Jeg må også kjenne en del tekniske begreper. Så må jeg ha en analytisk forståelse. Videre krever det at jeg har et tydelig og presist språk som gjør at jeg klarer å gjøre min analyse forståelig for andre. En god kampanalyse vil antakelig også kreve at jeg ser hele eller deler av kampen flere ganger.

Det er slik for litteraturanalyse også.
1. Du må helst ha lest en god del.
2. Du må beherske en del begreper.
3. Du må vite hva du ser etter.
4. Du må notere underveis, og du må antakelig ikke bare skrive etter å ha lest en gang. Du må i etterkant bla i boka ut i fra stikkordene du har gjort.
5. Du må ha et korrekt skriftspråk som gjør at du klarer å formidle din forståelse til andre på en klar og tydelig måte.

fredag 19. oktober 2007

Oppgaven dere skal skrive (romananalysen)

Dette er lagt ut i Its learning som oppgave.
Se hva læreboka du har (Spenn eller Grip teksten) har om roman-/novelle-analyse. Malen dere brukte i Lassoens sang, kan også være til nytte. Jeg har også lagt ut lenker til ressurser for tekstanalyse i årsplanen.

Du skal bruke Word eller Open Office. Skriftstørrelsen skal være 12 pkt. og du skal ha 1 1/2 linjeavstand. Lengde 2-3 sider. Teksten skal leveres i Its learning - ikke sendes som vedlegg til melding.

Fristen er absolutt (25. oktober kl 1600). Leverer du ikke innen fristen, regnes det som en blank besvarelse. Du har underveis mulighet til å be om råd enten gjennom melding i Its learning eller gjennom bloggen din.

lørdag 13. oktober 2007

Tolke og forstå

Det er mange måter å lese en tekst på, og når vi leser mange tekster, opparbeider vi oss etter hvert en analytisk kompetanse. Vi sammenlikner ulike tekster, gjør oss opp en mening om de tekstene vi liker eller misliker. En tekst vil i denne sammenhengen også være en film, en musikkvideo, en reklamevideo, en ballett, en roman, kanskje også et dataspill. Felles har at de på ulike måter formidler fortellinger. De gjør dette selvfølgelig på ulike måter ved at de disponerer ulike virkemidler.
Når dere analyserer en roman, starter dere ikke på null. Dere har stor kompetanse i å tolke og vurdere ulike typer tekster. Likevel er det slik at vi i forbindelse med romananalyse skal jobbe inn noen begreper, det er verktøy for å bevisstgjøre grep forfatteren bevisst eller ubevisst har brukt når han eller hun skrev boka.
Jeg vil her ta for meg det vi kan kalle for bokas handlingsskjelett. Ofte vil vi se at fortellinger ofte egentlig har det samme skjelettet. En James Bond film handler alltid om det samme - med visse overflatiske variasjoner.

Eks. på krim.
En forbrytelse begås
Etterforskningen starter
Detektiven/etterforskeren/politimannen leter på feil sted
De leter på rett sted
Forbrytelsen oppklares

På periodeplanen er det lenker til noen nettsteder som omhandler analyse - se på dem og se på hva boka sier om det samme. Jeg ønsker ingen lang analyse, men det skal være godt språk og god sammenheng mellom avsnittene.
Hilsen Leif som akkurat nå sitter der dere kan se på bildet

tirsdag 2. oktober 2007

Bruk lesebloggen din

Når du registrerer et eller annet du lurer på eller ting du ønsker å komme tilbake til i analysen, f. eks. noen gode illustrerende sitater, noter deg det i lesebloggen din. Noter der også sidenummeret.

mandag 1. oktober 2007

Retting av novelleanalyse

Jeg sitter og retter sidemålstekstene deres. Rettinga foreligger som kommentarfil i Its learning. Jeg har denne gangen kun rettet ordfeil, de er merket med gult. Dere må selv finne ut av hva som er feil. Prøv selv, hvis du ikke skjønner hva som er problemet, spør du selvsagt. Bruk den elektroniske ordboka som ligger her.
Det er viktig at du retter - ellers risikerer du å gjøre de samme feilene gang på gang.
Mange hevder at den mannlige hovedpersonen i teksten er gift og har barn. Hva bygger dere det på??