onsdag 22. august 2007

onsdag 22. august - skrive leserbrev

Vi skal gå igang med litt skriving idag - teksten (leserbrevet) skal deles opp i fem deler. Du skriver på vegne av et politisk parti. Du må derfor sørge for at det du skriver er i tråd med partiets grunnsyn. Bruk gjerne uttrykk som "Vi i Venstre mener at....". Målet er indirekte å kommunisere at ditt parti er et bra parti som det er lurt å stemme på.

Leserbrevet skal ha en overskrift
  1. Innledning der du presenterer temaet i leserbrevet ditt Du må sørge for at folk har en klar forestilling om hva du ønsker å ta opp i teksten din
  2. Avsnitt der du har med det første hovedargumentet ditt med begrunnelser, eksempler osv
  3. Avsnitt der du kommer med det andre hovedargumentet ditt
  4. Avsnitt der du kommer med det tredje hovedargumentet ditt
  5. Avslutning der du oppsummerer og gjentar noen av hovedpunktene dine. (Ved å gjenta men kanskje med litt andre ord, sørger du for at budskapet du kommer med huskes bedre

1 kommentar:

Nils Arne Håland sa...

Hei. Jeg og noen andre elever i klassen kommer ikke inn på its-learning. Vi har prøvd alt, men kommer ikke inn, verken på skolen eller hjemme. Hva skal vi gjøre?

Nils Arne Håland 1IFC 07/08