lørdag 22. september 2007

Uke 40-43

I perioden uke 40-43 skal dere jobbe med leseprosjekt. Dere skal lese en roman eller novellesamling. Sjangeren skal være krim. Dere bør ha lest minimum 250 sider i perioden, men det er selvsagt positivt hvis dere leser mer. Dere har jo høstferie i perioden.
Boka skal være beregnet for deres alderstrinn eller for voksne (mao ikke TL-klubben eller Hardyguttene).
I perioden behøver dere ikke å møte i klasserommet.
Selv har jeg fått et reisestipend fra Norsk faglitterær forfatterforening, og vil oppholde meg i Spania for der blant annet å gå i gang med et skriveprosjekt som jeg tror dere vil ha nytte av. Jeg vil lage et skriv for deres foresatte om opplegget.
Jeg har som intensjon å lese meldinger og følge opp bloggene deres daglig slik at dere kan komme med spørsmål hvis det er ting dere lurer på. Avdelingsleder Lars Tore Helgeland vil også være behjelpelig hvis det er noe som haster.
Jeg kommer tilbake til detaljer om leseprosjektet.

Ingen kommentarer: