tirsdag 27. mai 2008

Blogger

Jeg har nå sett på nesten halvparten av bloggene, og jevnt over synes jeg dette har vært ganske oppmuntrende. Jeg har mye jeg skal gjennom, og legger derfor her ut litt om kriterier for karakterene:
5 - over middels, gode utfyllende og reflekterte svar, relevante eksempler, flink til å trekke inn teori. God rettskriving, utnyttet mulighetene til å legge ut illustrasjoner og lenker.
4. Har gjort oppgavene, men det er litt kjappere og overflatisk, ikke så flink til å begrunne teoretisk som for dem som får 5.
3. Mangler oppgaver, ofte en del skrivefeil, men viser likevel at vedkommende har jobbet med stoffet.
2-1, har i liten grad klart å følge opp bloggoppgavene.

Ingen kommentarer: