mandag 29. oktober 2007

Likheter mellom fotballanalyse og litteraturanalyse


Hvis jeg skal gi en god fotballanalyse, vil det antakelig kreve at jeg har sett ganske mye fotball. Jeg må også vite en del om hvordan spillet kan bygges opp, ulike måter å sette opp laget på også videre. Jeg må også kjenne en del tekniske begreper. Så må jeg ha en analytisk forståelse. Videre krever det at jeg har et tydelig og presist språk som gjør at jeg klarer å gjøre min analyse forståelig for andre. En god kampanalyse vil antakelig også kreve at jeg ser hele eller deler av kampen flere ganger.

Det er slik for litteraturanalyse også.
1. Du må helst ha lest en god del.
2. Du må beherske en del begreper.
3. Du må vite hva du ser etter.
4. Du må notere underveis, og du må antakelig ikke bare skrive etter å ha lest en gang. Du må i etterkant bla i boka ut i fra stikkordene du har gjort.
5. Du må ha et korrekt skriftspråk som gjør at du klarer å formidle din forståelse til andre på en klar og tydelig måte.

Ingen kommentarer: