fredag 19. oktober 2007

Oppgaven dere skal skrive (romananalysen)

Dette er lagt ut i Its learning som oppgave.
Se hva læreboka du har (Spenn eller Grip teksten) har om roman-/novelle-analyse. Malen dere brukte i Lassoens sang, kan også være til nytte. Jeg har også lagt ut lenker til ressurser for tekstanalyse i årsplanen.

Du skal bruke Word eller Open Office. Skriftstørrelsen skal være 12 pkt. og du skal ha 1 1/2 linjeavstand. Lengde 2-3 sider. Teksten skal leveres i Its learning - ikke sendes som vedlegg til melding.

Fristen er absolutt (25. oktober kl 1600). Leverer du ikke innen fristen, regnes det som en blank besvarelse. Du har underveis mulighet til å be om råd enten gjennom melding i Its learning eller gjennom bloggen din.

Ingen kommentarer: