lørdag 13. oktober 2007

Tolke og forstå

Det er mange måter å lese en tekst på, og når vi leser mange tekster, opparbeider vi oss etter hvert en analytisk kompetanse. Vi sammenlikner ulike tekster, gjør oss opp en mening om de tekstene vi liker eller misliker. En tekst vil i denne sammenhengen også være en film, en musikkvideo, en reklamevideo, en ballett, en roman, kanskje også et dataspill. Felles har at de på ulike måter formidler fortellinger. De gjør dette selvfølgelig på ulike måter ved at de disponerer ulike virkemidler.
Når dere analyserer en roman, starter dere ikke på null. Dere har stor kompetanse i å tolke og vurdere ulike typer tekster. Likevel er det slik at vi i forbindelse med romananalyse skal jobbe inn noen begreper, det er verktøy for å bevisstgjøre grep forfatteren bevisst eller ubevisst har brukt når han eller hun skrev boka.
Jeg vil her ta for meg det vi kan kalle for bokas handlingsskjelett. Ofte vil vi se at fortellinger ofte egentlig har det samme skjelettet. En James Bond film handler alltid om det samme - med visse overflatiske variasjoner.

Eks. på krim.
En forbrytelse begås
Etterforskningen starter
Detektiven/etterforskeren/politimannen leter på feil sted
De leter på rett sted
Forbrytelsen oppklares

På periodeplanen er det lenker til noen nettsteder som omhandler analyse - se på dem og se på hva boka sier om det samme. Jeg ønsker ingen lang analyse, men det skal være godt språk og god sammenheng mellom avsnittene.
Hilsen Leif som akkurat nå sitter der dere kan se på bildet

Ingen kommentarer: